Martí-Costa, M., Parés, M., Bonet, J., et al. (2009). Llei de barris: cap a una políticaderegeneració urbana participada i integral?. Generalitat de Catalunya. Barcelona, España.

Publicado el 28/01/2009

  • Les desigualtats socials i el seu reflex en la distribució de funcions i de col·lectius en el territori urbà no són una novetat. Tanmateix, en els darrers anys l’interès social i polític per aquest fenomen ha anat en augment. A Catalunya, l’interès polític per donar resposta a les problemàtiques socials i urbanes dels territoris més desafavorits s’ha materialitzat en la Llei de millora de barris, viles i àrees urbanes que requereixen atenció especial (coneguda com “Llei de barris”), aprovada l’any 2004 pel Parlament de Catalunya i executada posteriorment pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, tot dotant de finançament i recursos les intervencions integrals en àrees urbanes degradades.

    Descargar PDF (1 MB)

Atrás     Subir